Informacija apie darbo užmokestį

                           VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

                                                                   2018 M. I KETVIRTIS

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
  2018 m. I ketvirtis 2017 m. IV ketvirtis
1. Auklėtojas 15 716,00 708,00
2. Auklėtojo padėjėjas  19 475,00 468,00
3. Direktoriaus pavaduotojas 1 835,00 783,00
4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1211,00 1018,00
5. Direktorius 1 1410,00 1207,00
6. Judesio korekcijos pedagogas 1 799,00 822,00
7. Kiemsargis 3 400,00 380,00
8. Logopedas 10 778,00 799,00
9. Meninio ugdymo mokytojas 1 799,00 822,00
10. Mokytojo padėjėjas 11 474,00 461,00
11. Neformaliojo ugdymo pedagogas 2 799,00 822,00
12. Pagalbinis darbininkas 3 400,00 380,00
13. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 8 768,00 756,00
14. Raštinės administratorius 1 663,00 653,00
15. Remonto darbininkas 3 418,00 380,00
16. Sandėlininkas 2 453,00 548,00
17. Skalbėjas 1 400,00 380,00
18. Specialistas 1 729,00 653,00
19. Specialusis pedagogas 1 778,00 799,00
20. Valytojas 2 400,00 380,00
21. Virėjas 2 437,00 401,00