Informacija apie darbo užmokestį

                           VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

                                                                   2017 M. III  KETVIRTIS

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
  2017 m. IV ketvirtis 2017 m. III ketvirtis
1. Auklėtojas 15 708,00 680,23
2. Auklėtojo padėjėjas  19 468,00 394,99
3. Direktoriaus pavaduotojas 1 783,00 602,91
4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1018,00 1017,90
5. Direktorius 1 1207,00 1207,13
6. Judesio korekcijos pedagogas 1 822,00 750,38
7. Kiemsargis 3 380,00 380,00
8. Logopedas 10 799,00 689,43
9. Meninio ugdymo mokytojas 1 822,00 750,38
10. Mokytojo padėjėjas 11 461,00 399,72
11. Neformaliojo ugdymo pedagogas 2 822,00 750,38
12. Pagalbinis darbininkas 3 380,00 380,00
13. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 8 756,00 722,91
14. Raštinės administratorius 1 653,00 494,60
15. Remonto darbininkas 3 380,00 380,00
16. Sandėlininkas 2 548,00 400,64
17. Skalbėjas 1 380,00 380,00
18. Specialistas 1 653,00 494,60
19. Specialusis pedagogas 1 799,00 684,38
20. Valytojas 2 380,00 380,00
21. Virėjas 3 401,00 400,64