Image Description

Naujienos

Informacija darbuotojams dėl periodinio sveikatos patikrinimo nuo 2021-07-01

Nuo 2021 m. liepos 1 d. atšaukiamas karantinas, tačiau ir toliau išlieka šalyje ekstremalioji situacija.

"Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo"  parsisiųsti PDF formatu

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-01 įsakymas Nr. Nr. AD1-836 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. AD1-6 „Dėl Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos apribojimo karantino laikotarpiu“ pripažinimo netekusiu galios" 

Parsisiųsti PDF formatu

Dėl darbo vasaros mėnesiais

Klaipėdos miesto savivaldybė 2021 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. ŠV1-115 nustatomas švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbas vasaros mėnesiais 2021 metais                               

parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelis-darželis "Versmė" nedirbs š. m. liepos 1–31 dienomis.

Įsakymo pakeitimas    parsisiųsti PDF formatu

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ VIRTUALI PARODA „LINKSMOSIOS KOJINAITĖS“

Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių darbelių paroda ,,Linksmosios kojinaitės“, skirta Tarptautinei Dauno sindromo dienai paminėti.       parsisiųsti PDF formatu

(Iniciatyvinė grupė: Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos Ramunė Šukienė, Jurgita Žiogė, Lina Petrikaitienė)

1 dalis https://read.bookcreator.com/cS3IpagcpYYYhRC17MQypDVq5Zn2/qg4sfMucRnGvKW8Dizk-0Q

2 dalis https://read.bookcreator.com/vmaaFHCF9uUOQp79S4GiRhhzzRP2/G3-jZ71kRk2b45zG2POkPQ 

3 dalis https://read.bookcreator.com/vmaaFHCF9uUOQp79S4GiRhhzzRP2/oquKPF8dSbGbEM4eU4qHww 

Dėl paramos darželiui skyrimo

MIELI TĖVELIAI,

Džiaugiamės, kad kasmet skirdami 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio,  Jūs padedate sukurti jaukesnes ir geresnes ugdymo sąlygas „Versmės“ vaikams.

Kviečiame ir šiais metais nelikti abejingais ir pervesti 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio dalį darželiui paremti.

 Prašome užpildyti prašymo formą (FR0512 4 versija) :

 1. Šią prašymo formą bei instrukcijas kaip pildyti, galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje paspaudus nuorodą (GPM dalis paramai – VMI)  arba įvedus (https://www.lt/cms/gpm-dalis-paramai)

 2. Mes pasiruošę padėti Jums užpildyti ir išsiųsti deklaracijas dėl 1,2 procentų skyrimo lopšelio-darželio „Versmė“ paramai (kreipkitės į raštinės administratorę Vaidą).

   Reikia žinoti tik įstaigos kodą – 190428845.                                      instrukcija parsisiųsti PDF word formatu

Dėmesio tėveliams

Tėvai, galvojantiems, kad vaikų ugdymas namuose yra kokybiškesnis už tą, kuris teikiamas mokykloje, suteikiama teisė vaiką mokyti namuose.

Primename, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020-05-20 nutarimas Nr. 504), vaikai gali būti ugdomi (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Tėvai pageidaujantys, kad pagal įsigaliojusią tvarką vaikas būtų ugdomas šeimoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., prašymą ir dokumentus turės pateikti nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.                            parsisiųsti PDF formatu

Dėl įstaigos darbo 2021 m. vasarą

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. ŠV1-38 patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio "Versmė" darbas vasaros mėnesiais 2021 m.:

Įstaiga vasarą dirbs – 2021-06-01–30 ir 2021-08-02–31 laikotarpiu.

Įstaiga vasarą nedirbs – 2021-07-01–30.

Informacija būsimųjų pirmokų tėveliams

Nuo šių metų kovo 3 d. 10.00 val. pradedama registracija į 1-ąją klasę.

Prašymai, mokytis   2021–2022 mokslo metais, pateikiami prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“.