Image Description

Naujienos

Dėl grupės “Atžalynas” veiklos sustabdymo

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu lopšelyje-darželyje „Versmė“ ikimokyklinio ugdymo „Atžalyno“ grupėje nuo 2021 m. vasario 8 d. iki 2021 m. vasario 15 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.
Dėl to nurodytu laikotarpiu ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. 
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją. 

Dėl grupės “Pelėdžiukai” veiklos sustabdymo

Nuo 2021 m. sausio 14 d. iki sausio 25 d. (imtinai) stabdoma Klaipėdos lošelio-darželio „Versmė" grupės „Pelėdžiukai" veikla. Turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu – privalo izoliuotis nurodytu laikotarpiu.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-54            Parsisiųsti PDF formatu

Informacija tėveliams

Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos ikimokyklinio ugdymo skyriaus psichologai kviečia kreiptis ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančius tėčius, mamas, globėjus ar kt. susidūrus su: 

- Vaiko nerimu, baimėmis, įtampa, nemiga ar kt.;

- Klausimais, į kuriuos nerandate atsakymų;

- Emociniu nuovargiu atliekant tėčio, mamos pareigas;

- Vaiko elgesio, ugdymo, auklėjimo sunkumais.

Parsisiųsti PDF formatu

KARTU MES GALIME DAUGIAU !!!

 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus el.paštas: ikimokyklinisppt@gmail.com

 

Dėl grupės „Ežiukai” veiklos sustabdymo

Nuo 2021 m. sausio 4 d. iki sausio 13 d. (imtinai) stabdoma Klaipėdos lošelio-darželio „Versmė" grupės „Ežiukai" veikla. Turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu – privalo izoliuotis nurodytu laikotarpiu.

Klaipėdos lopšelio-darželio Versmė" direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V-2            Parsisiųsti PDF formatu

Rekomendacija

Norime atkreipti visų tėvelių dėmesį į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo 2.2.9.1. punktą, kuriame teigiama:

„2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.“

Prašome visų įvertinti savo galimybes dėl vaikų priežiūros namuose ir, jei jos leidžia, nevesti vaikų į darželį. Tikimės, kad kuo mažesnis kontaktų skaičius padės užtikrinti saugesnę aplinką įstaigoje, mažesnę grėsmę dėl COVID-19 infekcijos plitimo.

Švietimo pagalbos ir neformaliojo ugdymo  specialistai šiuo laikotarpiu įstaigoje specialistai pavaduoja sergančius darbuotojus, padeda užtikrinti ugdymo proceso vykdymą grupėse, todėl šie užsiėmimai vyks nereguliariai, pagal atskirus grafikus.

Vyriausybės nutarimas įsigalioja 2020 m. gruodžio 9 d. (pridedame).

Dėl grupės veiklos sustabdymo grupėje “Žvaigždutės”

Klaipėdos miesto administracijos direktoriaus 2020-11-30 įsakymas Nr. AD1-1367            parsisiųsti PDF formatu

Nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki gruodžio 4 d. (imtinai) stabdoma Klaipėdos lošelio-darželio „Versmė" grupės „Žvaigždutės" veikla. Turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu – privalo izoliuotis nurodytu laikotarpiu.

Dėl grupės „Saulutės” veiklos sustabdymo

Klaipėdos miesto administracijos direktoriaus 2020-11-24 įsakymas Nr. AD1-1334            parsisiųsti PDF formatu

Nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki lapkričio 29 d. (imtinai) stabdoma Klaipėdos lošelio-darželio „Versmė" grupės „Saulutės" veikla. Turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu – privalo izoliuotis nurodytu laikotarpiu.

Nemokamos psichologinės gerovės stiprinimo paslaugos

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasis klaipėdiečių psichologinės gerovės stiprinimu bei gyventojų streso valdymo įgūdžių ugdymu klaipėdiečiams siūlo šias nemokamas psichologinės gerovės stiprinimo paslaugas:

 

• Individualias psichologines konsultacijos (asmeniui iki 4 konsultacijų);

• Streso valdymo praktinius užsiėmimus;

• Emocijų atpažinimo ir išraiškų, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus.

 

Paslaugos teikiamos gyvai ir nuotoliniu būdu (priklausomai nuo visuotinės su COVID-19 susijusios situacijos).

Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams nuo 11 metų bei suaugusiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.

Registracija į individualias psichologines konsultacijas ir išsami informacija apie kitas veiklas suteikiama mob. telefonu (8 640) 93348 ir (8 46) 311423. Su veikla susijusias naujienas taip pat kviečiame sekti tinklapyje www.sveikatosbiuras.lt.