Image Description

Dėl įstaigos darbo 2021 m. vasarą

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. ŠV1-38 patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio "Versmė" darbas vasaros mėnesiais 2021 m.:

Įstaiga vasarą dirbs – 2021-06-01–30 ir 2021-08-02–31 laikotarpiu.

Įstaiga vasarą nedirbs – 2021-07-01–30.