Informacija apie darbo užmokestį

                           VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

                                                                   2018 M. III KETVIRTIS

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
  2018 m. III ketvirtis 2018 m. II ketvirtis
1. Auklėtojas 17 719,00 716,00
2. Auklėtojo padėjėjas  19 475,00 475,00
3. Direktoriaus pavaduotojas 1 835,00 835,00
4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1211,00 1211,00
5. Direktorius 1 1410,00 1410,00
6. Judesio korekcijos pedagogas 1 799,00 799,00
7. Kiemsargis 3 400,00 400,00
8. Logopedas 10 780,00 778,00
9. Meninio ugdymo mokytojas 1 799,00 799,00
10. Mokytojo padėjėjas 11 476,00 474,00
11. Neformaliojo ugdymo pedagogas 2 799,00 799,00
12. Darbininkas 5 400,00 400,00
13. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 6 819,00 768,00
14. Raštinės administratorius 1 663,00 663,00
15. Darbininkas (elektrikas) 1 453,00 418,00
16. Sandėlininkas 2 453,00 453,00
17. Skalbėjas 1 400,00 400,00
18. Specialistas 1 729,00 729,00
19. Specialusis pedagogas 1 780,00 778,00
20. Valytojas 2 400,00 400,00
21. Virėjas 2 636,00 437,00