Informacija apie darbo užmokestį

                           VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

                                                                           2018 METAI

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
  2018 m. IV ketvirtis 2018 m. III ketvirtis 2018 m. II ketvirtis 2018 m. I ketvirtis
1. Mokytojas 17 795,00 719,00 716,00 716,00
2. Auklėtojo padėjėjas  19 596,00 475,00 475,00 475,00
3. Direktoriaus pavaduotojas 1 1060,00 835,00 835,00 835,00
4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1596,00 1211,00 1211,00 1211,00
5. Direktorius 1 1833,00 1410,00 1410,00 1410,00
6. Judesio korekcijos pedagogas 1 863,00 799,00 799,00 799,00
7. Kiemsargis 3 400,00 400,00 400,00 400,00
8. Logopedas 10 902,00 780,00 778,00 778,00
9. Meninio ugdymo mokytojas 1 863,00 799,00 799,00 799,00
10. Mokytojo padėjėjas 11 646,00 476,00 474,00 474,00
11. Neformaliojo ugdymo pedagogas 2 863,00 799,00 799,00 799,00
12. Darbininkas 5 400,00 400,00 400,00 400,00
13. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 6 973,00 819,00 768,00 768,00
14. Raštinės administratorius 1 795,00 663,00 663,00 663,00
15. Darbininkas (elektrikas) 1 453,00 453,00 418,00 418,00
16. Sandėlininkas 2 716,00 453,00 453,00 453,00
17. Skalbėjas 1 400,00 400,00 400,00 400,00
18. Specialistas 1 928,00 729,00 729,00 729,00
19. Specialusis pedagogas 1 902,00 780,00 778,00 778,00
20. Valytojas 2 400,00 400,00 400,00 400,00
21. Virėjas 2 636,00 636,00 437,00 437,00