Informacija apie darbo užmokestį

                           VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

                                                                   2018 M. II KETVIRTIS

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
  2018 m. II ketvirtis 2018 m. I ketvirtis
1. Auklėtojas 15 716,00 716,00
2. Auklėtojo padėjėjas  19 475,00 475,00
3. Direktoriaus pavaduotojas 1 835,00 835,00
4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1211,00 1211,00
5. Direktorius 1 1410,00 1410,00
6. Judesio korekcijos pedagogas 1 799,00 799,00
7. Kiemsargis 3 400,00 400,00
8. Logopedas 10 778,00 778,00
9. Meninio ugdymo mokytojas 1 799,00 799,00
10. Mokytojo padėjėjas 11 474,00 474,00
11. Neformaliojo ugdymo pedagogas 2 799,00 799,00
12. Pagalbinis darbininkas 3 400,00 400,00
13. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 8 768,00 768,00
14. Raštinės administratorius 1 663,00 663,00
15. Remonto darbininkas 3 418,00 418,00
16. Sandėlininkas 2 453,00 453,00
17. Skalbėjas 1 400,00 400,00
18. Specialistas 1 729,00 729,00
19. Specialusis pedagogas 1 778,00 778,00
20. Valytojas 2 400,00 400,00
21. Virėjas 2 437,00 437,00