Menu Close

Mobilus vizitas tarptautiniame „Erasmus+“ projekte „Inkliuzinės metodologijos klasėje“

2022 m. gegužės 1–7 dienomis aštuoni lopšelio-darželio “Versmė” pedagogai ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai išvyko dalyvauti tarptautiniame „Erasmus+“ projekte „Inkliuzinės metodologijos klasėje“ („Inclusive methodologies in the classroom“). Grįžus iš mobilaus vizito, projektas „Inkliuzinės metodologijos klasėje“ tęsiasi. Projekto sklaida įstaigoje, mieste ir šalyje vyksta sklandžiai: parengtos pristatymo skaidrės, skaityti mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų pranešimai Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodiniuose renginiuose, metodinėje dienoje, iš anglų kalbos verčiama mokymų medžiaga, kuriamas nuotraukų albumas, edukacinėmis priemonėmis atnaujinamos įstaigos erdvės.

Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai uoliai skleidžia žinutę pedagogų, o ypač tėvų bendruomenėms, kad kiekvienas ypatingų poreikių vaikas turi kuo anksčiau sulaukti įvairių specialistų pagalbos, nes kaitos procesas jau prasidėjo.

Projektas „Inkliuzinės metodologijos klasėje“ tęsiasi – Švietimo naujienos (svietimonaujienos.lt)

Skip to content