Darbuotojai

Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1.
Antanaitienė Edita
ŠPI 1988. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė, muzikos vadovė, šokių vadovė
Meninio ugdymo mokytoja,
muzikos mokytoja metodininkė
2.
Cesiulienė Loreta
LVK 1986. Kultūros švietimo darbuotoja, saviveiklos orkestro vadovė
Neformaliojo švietimo mokytoja,
muzikos mokytoja metodininkė
3.
Daugalienė Aušra
Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla 1992.
Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji auklėtoja
4.
Daukintienė Danutė
KU 1994. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji auklėtoja
5.
Daukintienė Roma
Klaipėdos  aukštesnioji pedagogikos mokykla 1987.
Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji auklėtoja
6.
Delininkaitienė Dalia

ŠPI 1991. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji auklėtoja
7. Genčauskienė Jolanta Klaipėdos valstybinė kolegija 2013. Auklėtojo profesinė kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8.
Januškienė Egita
ŠPI 1988. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė, muzikos vadovė, sporto trenerė
Judesio korekcijos mokytoja, 
auklėtoja metodininkė
9.
Jevdokimova Laimutė
KU 2007. Edukologijos bakalauras (vaikystės pedagogika)
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji auklėtoja

 

 

 

 

10.
Juknienė Irena
KU 1994. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
auklėtoja metodininkė

 

 

 

 

11.

Kubilienė Inessa

KU 1993. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji auklėtoja

 

 

 

 

12.
Palšmitienė Silva
ŠPI 1978.  Ikimokyklinio auklėjimo metodininkė ir auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji auklėtoja

 

 

 

 

13.
Petrikaitienė Lina
ŠU 2009. Specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
KU 2002. Socialinė darbuotoja;
KU 1997. Edukologijos magistras;
ŠU 1991. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, auklėtojos kvalifikacija

 

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
auklėtoja ekspertė

 

 

 

 

14.
Povilianskienė Aurelija
KK 2009. Filologijos profesinis bakalauras.
KU Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauras (vaikystės pedagogika)
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15.
Pukinienė Lina
ŠU 1999. Pradinių klasių mokytoja
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji auklėtoja

 

 

 

 

16.
Riabovienė Vida
ŠPI 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji auklėtoja

 

 

 

 

17.
Svirkienė Sigutė
ŠPI 1988. Pradinių klasių mokytoja;
ŠPI 1978. Ikimokyklinio auklėjimo metodininkė ir auklėtoja

 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
auklėtoja metodininkė

 

 

 

 

18.
Šatkutė Juratė
KU 1992. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė, dailės vadovė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
auklėtoja metodininkė

 

 

 

 

19.
Šukienė Ramunė
KU 2016. Vadybos magistras.
KU 2002. Edukologijos bakalauras (mokytojo profesinė kvalifikacija).
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
vyresnioji auklėtoja
20.
Šėgždienė Irena
KU 2003.  Edukologijos bakalauro laipsnis (auklėtojos ir mokytojo kvalifikacija)
Neformaliojo švietimo mokytoja,
auklėtoja metodininkė

 

 

 

 

21.
Vilimienė Akvilija
Šiaulių universitetas 2008. Edukologijos magistro laipsnis.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22.

Vilkaitienė Inga

(Vaiko priežiūros atostogose)

KU 2018. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauras

Klaipėdos kolegija 2008. Edukologijos bakalauras  (socialinė pedagogika).

 
 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23. Vitkutė Lina ŠPI 1988. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

24.
Žiogė Jurgita
KU 2012. Edukologijos bakalauras (socialinė pedagogika);
KU 2012. Edukologijos bakalauras (vaikystės pedagogika)

 

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
vyresnioji mokytoja
25.
Žvirzdinienė Aušra
ŠPI 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
auklėtoja metodininkė

 

 

 

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija

1.

Balčiauskaitė Brigita

ŠPI 1994. Pradinio ugdymo pedagogika ir darbai;
ŠPI 1999. Spec. pedagogė – logopedė
Logopedė,
logopedė metodininkė
2.
Kozlovienė Audronė
ŠPI 1995. Spec. pedagogė – logopedė;
ŠPI 1986. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė
Logopedė,
logopedė metodininkė
3.
Berzupa Alma
ŠPI 1991. Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė
Logopedė,
logopedė metodininkė
4.
Česonienė Virginija
ŠPI 1995. Spec. pedagogė ir logopedė;
ŠPI 1989. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė

 

 

 

 

Logopedė,
logopedė metodininkė
5.
Gaižutienė Edita
ŠPI 1991. Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė
Logopedė,
logopedė metodininkė
6.
Girgždienė Daiva
ŠU 2017. Specialiosios pedagogikos bakalauras (logopedija, autizmo spektro ir elgesio sutrikimai)
KU 2003. Edukologijos bakalauras (vaikystės pedagogika)
Logopedė,
logopedė metodininkė
7.
Gutauskienė Erika
ŠPI 1992. Spec. mokyklos mokytoja, auklėtoja, logopedė, ikimokyklinės įstaigos logopedė
Logopedė,
logopedė metodininkė
8.
Maciulevičienė Lidija
ŠPI 1989. Pagalbinės mokyklos mokytoja;
ŠPI 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė
Logopedė,
logopedė metodininkė
9.
Urbonienė Edita
ŠPI 1989. Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė
Logopedė,
logopedė metodininkė
10.

 Zakarienė Loreta

ŠPI 1985. Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė
Logopedė,
logopedė metodininkė
11. Zaleckienė Irena

ŠPI. 1992 Specialiosios mokyklos mokytoja, logopedė;

ŠPI 1970. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja

Specialioji pedagogė
 
MOKYTOJO PADĖJĖJŲ SĄRAŠAS
 
Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1.
Tebelškienė Aušra
Vidurinis
Mokytojo padėjėja
2.
Šamonskytė Vaida
Vidurinis
Mokytojo padėjėja
3.
Galdikaitė Giedrė
Aukštasis universitetinis
Mokytojo padėjėja
4.
Kuklina Rasa
Vidurinis
Mokytojo padėjėja
5.
Libikienė Sandra
Spec. vidurinis
Mokytojo padėjėja
6.
Grinienė Ingrida
Aukštasis universitetinis
Mokytojo padėjėja
7.
Tribičienė Jūratė
Spec. vidurinis
Mokytojo padėjėja
8.
Ana Gogičiašvili
Vidurinis
Mokytojo padėjėja
9.
Monika Chorošilova
Spec. vidurinis
Mokytojo padėjėjas
10. Kinkienė Virginija Spec. vidurinis  Mokytojo padėjėja
11. Vilija Gogičiašvili Spec. vidurinis Mokytojo padėjėja
12. Eglė Bačiliūnienė Aukštesnysis Mokytojo padėjėja
13. Mykolas Kukaitis Spec. vidurinis Mokytojo padėjėja