Darbuotojai

Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1.
Antanaitienė Edita
ŠPI 1988. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė, muzikos vadovė, šokių vadovė
Meninio ugdymo mokytoja,
muzikos mokytoja metodininkė
2.
Cesiulienė Loreta
LVK 1986. Kultūros švietimo darbuotoja, saviveiklos orkestro vadovė
Neformaliojo ugdymo pedagogė,
muzikos mokytoja metodininkė
3.
Daugalienė Aušra
Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla 1992.
Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
vyresnioji auklėtoja
4.
Daukintienė Danutė
KU 1994. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
5.
Daukintienė Roma
Klaipėdos  aukštesnioji pedagogikos mokykla 1987.
Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja
Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
6.
Delininkaitienė Dalia

ŠPI 1991. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, auklėtoja

Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
7.
Januškienė Egita
ŠPI 1988. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė, muzikos vadovė, sporto trenerė
Judesio korekcijos pedagogė, 
auklėtoja metodininkė
8.
Jarutienė Elena
ŠPI 1989. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
9.
Jevdokimova Laimutė
KU 2007. Edukologijos bakalauras (vaikystės pedagogika)
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
10.

Juknienė Irena

KU 1994. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
auklėtoja metodininkė
11.
Kubilienė Inessa
KU 1993. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
12.
Mikalauskienė Ona
ŠPI 1989. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
13.
Palšmitienė Silva
ŠPI 1978.  Ikimokyklinio auklėjimo metodininkė ir auklėtoja
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
14.
Petrikaitienė Lina
KU 2002. Socialinė darbuotoja;
KU 1997. Edukologijos magistras;
ŠU 1991. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, auklėtojos kvalifikacija
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
auklėtoja ekspertė
15.
Pukinienė Lina
ŠU 1999. Pradinių klasių mokytoja
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
vyresnioji auklėtoja
16.
Puzinienė Olė
LVK 1980. Kultūros švietimo darbuotoja, saviveiklinio orkestro vadovė
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
17.
Riabovienė Vida
ŠPI 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, auklėtoja
Auklėtoja,
vyresnioji auklėtoja
18.
Rzianina Elena
ŠPI 1978. Ikimokyklinio auklėjimo metodininkė ir auklėtoja
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
auklėtoja metodininkė
19.
Svirkienė Sigutė
ŠPI 1988. Pradinių klasių mokytoja;
ŠPI 1978. Ikimokyklinio auklėjimo metodininkė ir auklėtoja
Auklėtoja,
auklėtoja metodininkė
20.
Šatkutė Juratė
KU 1992. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė, dailės vadovė
Auklėtoja,
auklėtoja metodininkė
21.
Šėgždienė Irena
KU 2003.  Edukologijos bakalauro laipsnis (auklėtojos ir mokytojo kvalifikacija)
Neformaliojo ugdymo pedagogė,
auklėtoja metodininkė
22. Vilimienė Akvilija Šiaulių universitetas 2008. Edukologijos magistro laipsnis Auklėtoja
23. Vilkaitienė Inga Klaipėdos kolegija 2008. Edukologijos bakalauras  (socialinė pedagogika) Auklėtoja
24.
Vitkutė Lina
ŠPI 1988. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė
Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
25.
Žiogė Jurgita
KU 2012. Edukologijos bakalauras (socialinė pedagogika);
KU 2012. Edukologijos bakalauras (vaikystės pedagogika)
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
26.
Žvirzdinienė Aušra
ŠPI 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja metodininkė
Auklėtoja,
auklėtoja metodininkė

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija

1.

Balčiauskaitė Brigita

ŠPI 1994. Pradinio ugdymo pedagogika ir darbai;
ŠPI 1999. Spec. pedagogė – logopedė
Logopedė,
logopedė metodininkė
2.
Beinorienė Audronė
ŠPI 1995. Spec. pedagogė – logopedė;
ŠPI 1986. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė
Logopedė,
logopedė metodininkė
3.
Berzupa Alma
ŠPI 1991. Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė
Logopedė,
logopedė metodininkė
4.
Butvidienė Vaiva
ŠPI 1989. Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė
Logopedė,
logopedė metodininkė
5.
Česonienė Virginija
ŠPI 1995. Spec. pedagogė ir logopedė;
ŠPI 1989. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė
Logopedė,
logopedė metodininkė
6.
Gaižutienė Edita
ŠPI 1991. Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė
Logopedė,
logopedė metodininkė
7.
Gutauskienė Erika
ŠPI 1992. Spec. mokyklos mokytoja, auklėtoja, logopedė, ikimokyklinės įstaigos logopedė
Logopedė,
logopedė metodininkė
8.
Maciulevičienė Lidija
ŠPI 1989. Pagalbinės mokyklos mokytoja;
ŠPI 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė
Logopedė,
logopedė metodininkė
9.
Urbonienė Edita
ŠPI 1989. Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė
Logopedė,
logopedė metodininkė
10.
Zakarienė Loreta
ŠPI 1985. Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė
Logopedė,
logopedė metodininkė
 
MOKYTOJO PADĖJĖJŲ SĄRAŠAS
 
Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1.
Tebelškienė Aušra
Vidurinis
Mokytojo padėjėja
2.
Šamonskytė Vaida
Vidurinis
Mokytojo padėjėja
3.
Galdikaitė Giedrė
Aukštasis universitetinis
Mokytojo padėjėja
4.
Kuklina Rasa
Vidurinis
Mokytojo padėjėja
5.
Libikienė Sandra
Spec. vidurinis
Mokytojo padėjėja
6.
Grinienė Ingrida
Aukštasis universitetinis
Mokytojo padėjėja
7.
Tribičienė Jūratė
Spec. vidurinis
Mokytojo padėjėja
8.
Dabulskienė Kristina
Spec. vidurinis
Mokytojo padėjėja
9.
Srėbalienė Edita
Aukštasis neuniversitetinis
Mokytojo padėjėja
10. Kinkienė Virginija Spec. vidurinis  Mokytojo padėjėja
11. Razmuvienė Živilė Spec. vidurinis Mokytojo padėjėja