Image Description

Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOS TARYBA

Eil.  Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
 1. 
Irena Juknienė
tarybos pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2.
Daukintienė Danutė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3.
Daugalienė Aušra
narė, ikiokyklinio ugdymo mokytoja
4. 
Libikienė Sandra
narė, mokytojo padėjėja
5.
Daukintienė Loreta
narė, auklėtojo padėjėja
6.
Jonušienė Neringa
tėvų atstovė
 
DARBO TARYBA
 
Eil. Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
1.
Audronė Kozlovienė
pirmininkė, logopedė
2. Edita Urbonienė narė, logopedė
3.
Lina Pukinienė
narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
 
Eil. Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
1.
Martinkienė Vida
pirmininkė, direktorė
2.
Vancevičienė Stefanija
narė, Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
3.
Brigita Balčiauskaitė
direktoriaus pavaduotja ugdymui, logopedė
4.
Petrikaitienė Lina
priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė
5.
Cesiulienė Loreta
neformaliojo švietimo mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė
6.
Maciulevičienė Lidija
logopedė, Darbo tarybos atstovė
7.
Juknienė Irena
ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Įstaigos tarybos atstovė
 
METODINĖ TARYBA
 
Eil. Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
1.
Brigita Balčiauskaitė
pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2.
Irena Zaleckienė
sekretorė,  specialioji pedagogė
3.
Juknienė Irena
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4.
Šėgždienė Irena
neformaliojo švietimo mokytoja
5.
Gaižutienė Edita
logopedė
6. Zakarienė Loreta logopedė
7. Žvirzdinienė Aušra priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8. Cesiulienė Loreta neformaliojo švietimo mokytoja
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 
Eil. Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
1.
Brigita Balčiauskaitė
pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2.
Maciulevičienė Lidija
logopedė
3.
Januškienė Egita
judesio korekcijos mokytoja
4.
Pukinienė Lina
priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5.
Gaižutienė Edita
logopedė
6. Jonušienė Neringa tėvų atstovė
7. Aistė Nikoličė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 
INTERNETINIO PUSLAPIO ATNAUJINIMO GRUPĖ
 
Eil. Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
1.
Martinkienė Vida
grupės vadovė, direktorė
2.
Vaida Viliūtė
raštinės administratorė
3.
Brigita Balčiauskaitė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4.
Gaižutienė Edita
logopedė
5.
Kubilienė Inessa
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6.
Erika Gutauskienė
logopedė