Image Description

Nuostatai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ NUOSTATAI Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA     Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS     Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ MOKINIŲ MOKYMOSI NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS     Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ DARBO ORGANIZAVIMO, ESANT POTENCIALIAI UŽSIKRĖTIMO KORONAVIRUSU RIZIKAI, TAISYKLĖS          Parsisiųsti PDF formatu