Planavimo dokumentai

KLAIPĖDOS  LOPŠELIO-DARŽELIO "VERSMĖ"  2017 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
 
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "VERSMĖ" 2016–2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
 
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "VERSMĖ" 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS