Vadovų darbotvarkė

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“

DIREKTORĖS VIDOS MARTINKIENĖS GEGUŽĖS MĖNESIO DARBO PLANAS

 

DIENA

VAL.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

2, 22, 29

10.00

Administracijos posėdžiai

22–31

 

Pedagogų veiklos stebėsena

29

13.00

Įstaigos tarybos posėdis

30

10.00 Nepedagoginių darbuotojų susirinkimas

30

13.00

Vaiko gerovės komisijos posėdis

31

13.00

Mokytojų tarybos posėdis

Visą mėn.

 

Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių komplektavimas

*Nuo 2017-05-03 iki 2017-05-16 direktorė atostogauja