Vykdomos programos

Klaipėdos lopšelio – darželio "Versmė" sveikatos stiprinimo programa "Sveika mokykla – stipri ateitis" 2019-2023 m. Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio – darželio "Versmė", dalyvaujančio A. spektro mokyklų tinko veikloje, programa 2019-2020 m. Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio "Versmė" ikimokyklinio ugdymo programa. 2018.    Parsisiųsti PDF formatu

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. 2014.

Klaipėdos lopšelio-darželio "Versmė" ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo programa "Žaidžiu, stebiu, bandau". 2014.  Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio "Versmė" priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo programa "Žaidžiu, stebiu, bandau". 2014.  Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio "Versmė" ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo logopedinės ritmikos programa. 2014.  Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio "Versmė" priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo logopedinės ritmikos programa. 2014.  Parsisiųsti PDF formatu