Vykdomos programos

Klaipėdos lopšelio-darželio "Versmė" ikimokyklinio ugdymo programa. 2010.    Parsisiųsti PDF formatu

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. 2014.

Klaipėdos lopšelio-darželio "Versmė" ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo programa "Žaidžiu, stebiu, bandau". 2014.  Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio "Versmė" priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo programa "Žaidžiu, stebiu, bandau". 2014.  Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio "Versmė" ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo logopedinės ritmikos programa. 2014.  Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio "Versmė" priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo logopedinės ritmikos programa. 2014.  Parsisiųsti PDF formatu