Menu Close

Vykdomos programos

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-1106 “Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (suvestinės redakcija 2023-01-01) Parsisiųsti PDF formatu

 

Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmės” projektas “Versmiukų ledo pilis”        Parsisiųsti PDF formatu

(Elektroninė knyga https://read.bookcreator.com/t8TEKBOC1SfPpawdkvLBAJdtuQF3/5AzqbAkxQJezm_ty1EIgDA)

Klaipėdos lopšelis-darželis “Versmė” dalyvauja “Erasmus+” programoje        Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelis-darželis “Versmė” dalyvauja tarptautinėje programoje “Zipio draugai”.         Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelis-darželis “Versmė” dalyvauja socialinio – emocinio ugdymo programoje “Kimochis”.          Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelis-darželis “Versmė” dalyvauja eTwinning projektinėje veikloje   parsisiųsto PowerPoint formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” sveikatos stiprinimo programa “Sveika mokykla – stipri ateitis” 2019–2023 m. Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė”, dalyvaujančio A. spektro mokyklų tinko veikloje, programa 2019–2020 m. Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” ikimokyklinio ugdymo programa. 2018.    Parsisiųsti PDF formatu

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. 2014.     Parsisiųsti PDF formatu

 

Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo patirtinio ugdymo programa 2022 m.  Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo patirtinio ugdymo programa 2022 m. Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo programa “Žaidžiu, stebiu, bandau”. 2014.  Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo programa “Žaidžiu, stebiu, bandau”. 2014.  Parsisiųsti PDF formatu

 

Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo logopedinės ritmikos programa  2022 m.  Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo logopedinės ritmikos programa  2022 m.  Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo logopedinės ritmikos programa. 2014.  Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo logopedinės ritmikos programa. 2014.  Parsisiųsti PDF formatu

 

 

 

 

Skip to content