Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys       parsisiųsti PDF formatu

2023 m. birželio 30 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkiniai:
Finansinės būklės ataskaita       parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita     parsisiųsti PDF formatu
Aiškinamasis raštas                parsisiųsti PDF formatu

2023 m. kovo 31 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkiniai:
Finansinės būklės ir Veiklos rezultatų ataskaita       parsisiųsti PDF formatu

2022 m. gruodžio 31 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas  parsisiųsti PDF formatu
Finansinės būklės ataskaita       parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita     parsisiųsti PDF formatu

2022 m. rugsėjo 30 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas   parsisiųsti PDF formatu
Finansinės būklės ataskaita        Parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu

2022 m. kovo 31 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        Parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu

2021 m. gruodžio 31 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        Parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu

2021 m. rugsėjo 30 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        Parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu

2021 m. birželio 30 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        Parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu
2021 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA     parsisiųsti PDF formatu

2020 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu
2020 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:
Aiškinamasis raštas prie 2020 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu
2020 M. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:
Aiškinamasis raštas prie 2020 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu

2020 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu

2019 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu

2019 M. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu

2019 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu
Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita parsisiųsti PDF formatu
Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” 2018 m. ataskaita apie iš paramos lėšų įsigytas prekes parsisiųsti PDF formatu
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys    parsisiųsti PDF formatu

2018 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu
2018 M. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:
Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu

Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu

2017 M. FINANSINĖ ATASKAITA:
Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys        parsisiųsti PDF formatu

2017 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu

Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu

2017 M. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu

2017 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu

2016 M. FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys        parsisiųsti PDF formatu

2016 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu

2016 M. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu

Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu

2016 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu

2015 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
2015 m. IV ketv. metinių finansinių ataskaitų rinkinys        parsisiųsti PDF formatu
2015 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu

2015 M. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu

2014 M. FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2014 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu

2014 M. PARAMOS LĖŠŲ ATASKAITA       parsisiųsti Microsoft Excel formatu

2013 M. FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2013 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti MS Word formatu
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti Microsoft Excel formatu
Skip to content