Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 m. rugsėjo 30 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        Parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu

 

2022 m. kovo 31 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        Parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu

 

2021 m. gruodžio 31 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        Parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu

 

 

2021 m. rugsėjo 30 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        Parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu

 

2021 m. birželio 30 d. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        Parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu
 
 
2021 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA     parsisiųsti PDF formatu
 

2020 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

 

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:
 

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 M. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:
 

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:
 

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu
 

2019 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 M. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:
 

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu

2019 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita      parsisiųsti PDF formatu
 
 
Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” mokėtinių ir gautinų sumų ataskaita parsisiųsti PDF formatu
 
Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” 2018 m. ataskaita apie iš paramos lėšų įsigytas prekes parsisiųsti PDF formatu
 
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys    parsisiųsti PDF formatu   
 

2018 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinių ataskaitų   parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu
 
 
2018 M. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:
 
Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
 
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu
 
 

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu
 
 
2017 M. FINANSINĖ ATASKAITA:
 
Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
 
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys        parsisiųsti PDF formatu

 

2017 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu

Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu

2017 M. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
 
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu

2017 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
 
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 M. FINANSINĖ ATASKAITA:
 
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
 
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys        parsisiųsti PDF formatu
 

2016 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

 

 

 

 

 

 

 

 
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
 
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu
 

2016 M. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu
 

2016 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
 
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:
 
Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
 
2015 m. IV ketv. metinių finansinių ataskaitų rinkinys        parsisiųsti PDF formatu
 
2015 M. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

 

 

 

 

 

 

 

 
Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
 
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu
 

2015 M. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA:

 

 

 

 

 

 

 

 
Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
 
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu
 

2014 M. FINANSINĖ ATASKAITA:

 

 

 

 

 

 

 

 
Aiškinamasis raštas prie 2014 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti PDF formatu
 
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti PDF formatu
 
Veiklos rezultatų ataskaita           parsisiųsti PDF formatu
 

2014 M. PARAMOS LĖŠŲ ATASKAITA       parsisiųsti Microsoft Excel formatu

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2013 M. FINANSINĖ ATASKAITA:
 
Aiškinamasis raštas prie 2013 m. finansinių ataskaitų     parsisiųsti MS Word formatu
 
Finansinės būklės ataskaita        parsisiųsti Microsoft Excel formatu
 
Skip to content