KORUPCIJOS PREVENCIJA

Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas parsisiųsti PDF formatu

 

Dėl korupcijos prevencijos 2018-2020 m. programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimas   parsisiųsti PDF formatu

 

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa parsisiųsti Microsoft Word formatu

 

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2019 m.  parsisiųsti PDF formatu   

 

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2018 m.  parsisiųsti PDF formatu            

 

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 m. parsisiųsti PDF formatu
 

Dėl asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, skyrimo  parsisiųsti Microsoft Word formatu