KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

Dėl asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, skyrimo

                                                                                                       parsisiųsti Microsoft Word formatu

 

Dėl korupcijos programos ir priemonių plano patvirtinimo

                                                                                                      parsisiųsti Microsoft Word formatu

 

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa

                                                                                                                                   parsisiųsti Microsoft Word formatu

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Versmė" ir 2016 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

parsisiųsti Microsoft Word formatu