Menu Close

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas   parsisiųsti PDF formatu

Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas parsisiųsti PDF formatu

Dėl korupcijos prevencijos 2018-2020 m. programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimas   parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa parsisiųsti Microsoft Word formatu

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 m.  Parsisiųsti PDF formatu

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2020 m.  Parsisiųsti PDF formatu

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2019 m.  parsisiųsti PDF formatu   

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2018 m.  parsisiųsti PDF formatu            

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 m. parsisiųsti PDF formatu

Dėl asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, skyrimo  parsisiųsti PDF formatu

Patvirtintas sąrašas pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus     parsisiųsti PDF formatu

 

Skip to content