Menu Close

Darbuotojai

Įstaigos darbuotojų kontaktinė informacija:
tel. (8 46) 345 647,  el. p. versme.klaipeda@gmail.com
Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Atliekamos funkcijos Specialieji reikalavimai
1. Martinkienė

Vida

Direktorė Įstaigos veiklos organizavimas ir vykdomų funkcijų užtikrinimas Aukštasis universitetinis magistras
2. Balčiauskaitė Brigita Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė Ugdymo programų vykdymas ir metodinės veiklos organizavimas, Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
3. Antanaitienė Edita Meninio ugdymo mokytoja Meninės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis
4. Cesiulienė

Loreta

Neformaliojo švietimo mokytoja  Neformalios veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis
5. Daugalienė

Aušra

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštesnysis
6. Daukintienė Danutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
7. Daukintienė Roma Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštesnysis
8. Delininkaitienė Dalia Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
9. Grinienė

Ingrida

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
10. Januškienė

Egita

Judesio korekcijos specialistė  Judesių korekcija pagal PPT rekomendaciją Aukštasis universitetinis
11. Jevdokimova Laimutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
12. Juknienė

Irena

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
13. Kubilienė

Inessa

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
14. Petrikaitienė

Lina

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, magistras
15. Povilianskienė Aurelija Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
16. Pukinienė

Lina

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
17. Rakauskienė Simona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
18. Riabovienė

Vida

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
19. Svirkienė

Sigutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
20. Šatkutė

Juratė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
21. Šėgždienė

Irena

Neformaliojo švietimo mokytoja Neformalios veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis
22. Vilimienė Akvilija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, magistras
23. Vilkaitienė

Inga

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
24. Vitkutė

Lina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
25. Žiogė

Jurgita

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
26. Žvirzdinienė Aušra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
27. Česonienė Virginija Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
28. Gaižutienė

Edita

Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
29. Girgždienė

Daiva

Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
30. Gutauskienė Erika Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
31. Kozlovienė 
Audronė
Logopedė,
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
32. Maciulevičienė Lidija Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
33. Urbonienė
Edita
Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
34.  Zakarienė Loreta Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
35. Zaleckienė
Irena
Specialioji pedagogė Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
36. Tebelškienė
Aušra
Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis
37. Šamonskytė
Vaida
Mokytojo  padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis
38. Tumpienė Giedrė (vaiko priežiūros atostogose) Mokytojo  padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Aukštasis universitetinis, magistras
39. Kuklina Rasa Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis
40.  Vičienė Sandra Mokytojo  padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesinio mokymo diplomas
41. Steponavičienė Asta Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Aukštasis universitetinis
42. Tribičienė Jūratė Mokytojo  padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesinio mokymo diplomas
43. Rzianina Elena Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Aukštasis universitetinis
44. Chorošilova Monika Mokytojo  padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesinio mokymo diplomas
45. Kinkienė Virginija Mokytojo  padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Aukštesnysis
46. Gogičiašvili Vilija Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Aukštesnysis
47. Genčauskienė Jolanta Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Aukštasis neuniversitetinis
48. Kukaitis Mykolas Mokytojo padėjėjas Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesinio mokymo diplomas
49. Kaminskienė Irma Mokytojo  padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesinio mokymo diplomas
50. Tarvydienė Diana Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesinio mokymo diplomas
51. Pozingytė Aistė Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesinio mokymo diplomas
52. Rancovas Mantas Mokytojo padėjėjas Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis
53. Miliūtė Ieva Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis
54. Tamošauskienė Jurgita Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesinio mokymo diplomas
55. Vaškienė Viktorija Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesinio mokymo diplomas
56. Stonkienė
Silva
Direktoriaus pavaduotoja Ūkinės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis
57. Pelenienė
Angelė
Specialistė Finansinės apskaitos tvarkymas Aukštasis neuniversitetinis
58. Viliūtė
Vaida
Raštinės administratorė Dokumentų valdymas, darbas su el. dokumentų valdymo sistemomis Aukštasis universitetinis
59. Gritkuvienė Regina Sandėlininkė, pagalbinė darbininkė Maisto produktų ir minkšto inventoriaus priėmimas, sandėliavimas, išdavimas ir apskaita, patalpų valymas Spec. vidurinis
60. Alaburda
Darius
Darbininkas Remonto darbų vykdymas Spec. vidurinis
61. Gedvilas
Petras
Darbininkas (elektrikas) Remonto darbų vykdymas, elektros instaliacijos priežiūra Aukštasis neuniversitetinis
62. Mėželis
Linas
Darbininkas Remonto darbų vykdymas Spec. vidurinis
63. Michaliova Džiuljeta Skalbėja Skalbinių priežiūra 7 klasės
64. Kostenko Ina Valytoja Patalpų valymas Vidurinis
65. Irena
Galiulina
Kiemsargė Kiemo teritorijos tvarkymas 5 klasės
66. Toleikienė
Rasa
Kiemsargė Kiemo teritorijos tvarkymas Vidurinis, profesinio mokymo diplomas
67. Pagojienė
Nijolė
Virėja, pagalbinė darbininkė Maisto patiekalų gaminimas, patalpų valymas Spec. vidurinis
68. Šalnienė
Angelė
Virėja, pagalbinė darbininkė Maisto patiekalų gaminimas, patalpų valymas Spec. vidurinis
69. Baužienė
Vyda
Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesinio mokymo diplomas
70. Daukintienė Loreta Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesinio mokymo diplomas
71. Grauslienė Loreta Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesinio mokymo diplomas
72. Greicienė
Birutė
Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis
73. Jamantienė Irena Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis
74. Mėželienė
Ona
Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis
75. Pleikytė
Zita
Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis
76. Rauktienė
Zita
Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis
77. Milašienė
Zita
Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojui ugdymosi procese teikimas Aukštasis universitetinis

 

 

Skip to content