Menu Close

Darbuotojai

Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1.
Antanaitienė Edita
ŠPI 1988. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė, muzikos vadovė, šokių vadovė
Meninio ugdymo mokytoja,
muzikos mokytoja metodininkė
2.
Cesiulienė Loreta
LVK 1986. Kultūros švietimo darbuotoja, saviveiklos orkestro vadovė
Neformaliojo švietimo mokytoja,
muzikos mokytoja metodininkė
3.
Daugalienė Aušra
Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla 1992. Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji mokytoja
4.
Daukintienė Danutė
KU 1994. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji mokytoja
5.
Daukintienė Roma
Klaipėdos  aukštesnioji pedagogikos mokykla 1987. Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji mokytoja
6.
Delininkaitienė Dalia
ŠPI 1991. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji mokytoja
7. Grinienė Ingrida KU 1994. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8.
Januškienė Egita
ŠPI 1988. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė, muzikos vadovė, sporto trenerė
Judesio korekcijos specialistė,
mokytoja metodininkė
9.
Jevdokimova Laimutė
KU 2007. Edukologijos bakalauras (vaikystės pedagogika)
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji mokytoja

 

 

 

10.
Juknienė Irena
KU 1994. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
mokytoja metodininkė

 

 

 

11.
Kubilienė Inessa
KU 1993. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji mokytoja

 

 

 

12.
Palšmitienė Silva
ŠPI 1978.  Ikimokyklinio auklėjimo metodininkė ir auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji mokytoja

 

 

 

13.
Petrikaitienė Lina
ŠU 2009. Specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
KU 2002. Socialinė darbuotoja;
KU 1997. Edukologijos magistras;
ŠU 1991. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, auklėtojos kvalifikacija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
mokytoja ekspertė

 

 

 

14.
Povilianskienė Aurelija
KK 2009. Filologijos profesinis bakalauras.
KU 2020. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauras (vaikystės pedagogika)
Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja,
vyresnioji mokytoja
15.
Pukinienė Lina
ŠU 1999. Pradinių klasių mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
mokytoja metodininkė

 

 

 

16.
Riabovienė Vida
ŠPI 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
vyresnioji mokytoja

 

 

 

17.
Svirkienė Sigutė
ŠPI 1988. Pradinių klasių mokytoja;
ŠPI 1978. Ikimokyklinio auklėjimo metodininkė ir auklėtoja

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
mokytoja metodininkė

 

 

 

18.
Šatkutė Juratė
KU 1992. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė, dailės vadovė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
mokytoja metodininkė

 

 

 

19.
Žvirzdinienė Aušra
ŠPI 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
auklėtoja metodininkė
20.
Šėgždienė Irena
KU 2003.  Edukologijos bakalauras (auklėtojos ir mokytojo kvalifikacija)
Neformaliojo švietimo mokytoja,
mokytoja ekspertė

 

 

 

21.
Vilimienė Akvilija
ŠU 2008. Edukologijos magistras
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Vilkaitienė Inga

 

KU 2018. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauras

Klaipėdos kolegija 2008. Edukologijos bakalauras  (socialinė pedagogika)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23. Vitkutė Lina ŠPI 1988. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji mokytoja

24.
Žiogė Jurgita
KU 2012. Edukologijos bakalauras (socialinė pedagogika);
KU 2012. Edukologijos bakalauras (vaikystės pedagogika)

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
mokytoja metodininkė

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1. Balčiauskaitė Brigita
ŠPI 1994. Pradinio ugdymo pedagogika ir darbai;
ŠPI 1999. Spec. pedagogė – logopedė
Logopedė,
logopedė metodininkė
2.
Kozlovienė Audronė
ŠPI 1995. Spec. pedagogė – logopedė;
ŠPI 1986. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė
Logopedė,
logopedė metodininkė
3.
Berzupa Alma
ŠPI 1991. Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė
Logopedė,
logopedė metodininkė
4.
Česonienė Virginija
ŠPI 1995. Spec. pedagogė ir logopedė;
ŠPI 1989. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė

 

 

 

Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
5.
Gaižutienė Edita
ŠPI 1991. Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė
Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
6.
Girgždienė Daiva
ŠU 2017. Specialiosios pedagogikos bakalauras (logopedija, autizmo spektro ir elgesio sutrikimai)
KU 2003. Edukologijos bakalauras (vaikystės pedagogika)
Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
7.
Gutauskienė Erika
ŠPI 1992. Spec. mokyklos mokytoja, auklėtoja, logopedė, ikimokyklinės įstaigos logopedė
Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
8.
Maciulevičienė Lidija
ŠPI 1989. Pagalbinės mokyklos mokytoja;
ŠPI 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja-metodininkė
Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
9.
Urbonienė Edita
ŠPI 1989. Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė
Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
10.
 Zakarienė Loreta
ŠPI 1985. Pagalbinės mokyklos mokytoja, logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė
Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
11. Zaleckienė Irena ŠPI. 1992 Specialiosios mokyklos mokytoja, logopedė;

ŠPI 1970. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja

Specialioji pedagogė
MOKYTOJO PADĖJĖJŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1.
Tebelškienė Aušra
Vidurinis
Mokytojo padėjėja
2.
Šamonskytė Vaida
Vidurinis
Mokytojo padėjėja
3.
Tumpienė Giedrė (vaiko priežiūros atostogose)
Aukštasis universitetinis
Mokytojo padėjėja
4.
Kuklina Rasa
Vidurinis
Mokytojo padėjėja
5.
 Vičienė Sandra
Spec. vidurinis
Mokytojo padėjėja
6.
Steponavičienė Asta
Aukštasis universitetinis
Mokytojo padėjėja
7.
Tribičienė Jūratė
Spec. vidurinis
Mokytojo padėjėja
8.
Gogičiašvili Ana
Vidurinis
Mokytojo padėjėja
9.
Chorošilova Monika
Spec. vidurinis
Mokytojo padėjėjas
10. Kinkienė Virginija Spec. vidurinis Mokytojo padėjėja
11. Gogičiašvili Vilija Spec. vidurinis Mokytojo padėjėja
12. Genčauskienė Jolanta Aukštasis neuniversitetinis Mokytojo padėjėja
13. Kukaitis Mykolas Spec. vidurinis Mokytojo padėjėja
14. Elena Rzianina Aukštasis universitetinis Mokytojo padėjėja

PAGALBINIS PERSONALAS

Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1.
Alaburda Darius
Spec. vidurinis
Darbininkas
2.
Baužienė Vyda
Spec. vidurinis
Auklėtojo padėjėja
3.
Stonkienė Silva
Aukštasis universitetinis
Direktoriaus pavaduotoja
4.
Čepulienė Elvyra
Spec. vidurinis
Specialistė
5.
Daukintienė Loreta
Spec. vidurinis
Auklėtojo padėjėja
6. Gedvilas Petras Spec. vidurinis Darbininkas (elektrikas)
7.
Irena Galiulina
5 klasės
Kiemsargė
8.
Grauslienė Loreta
Spec. vidurinis
Auklėtojo padėjėja
9.
Greicienė Birutė
Vidurinis
Auklėtojo padėjėja
10. Gritkuvienė Regina Spec. vidurinis Sandėlininkė, pagalbinė darbininkė
11. Jamantienė Irena Spec. vidurinis Auklėtojo padėjėja
12. Mėželienė Ona Vidurinis Auklėtojo padėjėja
13. Irma Kaminskienė Spec. vidurinis Auklėtojo padėjėja
14. Mėželis Linas Spec. vidurinis Darbininkas
15. Michaliova Džiuljeta 7 klasės Skalbėja
16. Milkerienė Teresė Pagrindinis Valytoja
17. Pagojienė Nijolė Spec. vidurinis Virėja, pagalbinė darbininkė
18. Pleikytė Zita Spec. vidurinis Auklėtojo padėjėja
19. Toleikienė Rasa Spec. vidurinis Kiemsargė
20. Viliūtė Vaida Aukštasis universitetinis Raštinės administratorė
21. Rauktienė Zita Spec. vidurinis Auklėtojo padėjėja
22. Šalnienė Angelė Spec. vidurinis Virėja, pagalbinė darbininkė
23. Tarvydienė Diana Spec. vidurinis Auklėtojo padėjėja

 

Skip to content