Menu Close

Darbuotojai

Įstaigos darbuotojų kontaktinė informacija:

tel. (8 46) 345 647,  el. p. versme.klaipeda@gmail.com

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Atliekamos funkcijos Specialieji reikalavimai
1. Martinkienė

Vida

Direktorė Įstaigos veiklos organizavimas ir vykdomų funkcijų užtikrinimas Aukštasis universitetinis magistras
2. Balčiauskaitė Brigita Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė Ugdymo programų vykdymas ir metodinės veiklos organizavimas, Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
3. Antanaitienė Edita Meninio ugdymo mokytoja Meninės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis
4. Cesiulienė

Loreta

Neformaliojo švietimo mokytoja  Neformalios veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis
5. Daugalienė

Aušra

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštesnysis
6. Daukintienė Danutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
7. Daukintienė Roma Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštesnysis
8. Delininkaitienė Dalia Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
9. Grinienė

Ingrida

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
10. Januškienė

Egita

Judesio korekcijos specialistė  Judesių korekcija pagal PPT rekomendaciją Aukštasis universitetinis
11. Jevdokimova Laimutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
12. Juknienė

Irena

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
13. Kubilienė

Inessa

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
14. Palšmitienė

Silva

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
15. Petrikaitienė

Lina

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, magistras
16. Povilianskienė Aurelija Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
17. Pukinienė

Lina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
18. Riabovienė

Vida

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
19. Svirkienė

Sigutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
20. Šatkutė

Juratė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
21. Šėgždienė

Irena

Neformaliojo švietimo mokytoja Neformalios veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis
22. Vilimienė Akvilija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, magistras
23. Vilkaitienė

Inga

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
24. Vitkutė

Lina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
25. Žiogė

Jurgita

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
26. Žvirzdinienė Aušra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis
27. Steponavičienė Asta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo padėjėja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, pagalbos vaikui ir mokytojai ugdymosi procese teikimas Aukštasis universitetinis
28. Berzupa

Alma

Logopedė,
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
29. Česonienė Virginija Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
30. Gaižutienė

Edita

Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
31. Girgždienė

Daiva

Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
32. Gutauskienė Erika Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
33. Kozlovienė 
Audronė
Logopedė,
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
34. Maciulevičienė Lidija Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
35. Urbonienė

Edita

Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
36.  Zakarienė

Loreta

Logopedė, specialioji pedagogė
logopedė metodininkė
Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
37. Zaleckienė Irena Specialioji pedagogė Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis
38. Tebelškienė

Aušra

Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis
39. Šamonskytė 

Vaida

Mokytojo  padėjėja, auklėtojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis
40. Tumpienė Giedrė (vaiko priežiūros atostogose) Mokytojo  padėjėja, auklėtojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Aukštasis universitetinis, magistras
41. Kuklina Rasa Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis
42.  Vičienė Sandra Mokytojo  padėjėja, auklėtojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis
43. Steponavičienė Asta Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Aukštasis universitetinis
44. Tribičienė Jūratė Mokytojo  padėjėja, auklėtojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis
45. Rzianina Elena Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Aukštasis universitetinis
46. Chorošilova Monika Mokytojo  padėjėja, auklėtojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesija
47. Kinkienė Virginija Mokytojo  padėjėja, auklėtojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Aukštesnysis
48. Gogičiašvili Vilija Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Aukštesnysis
49. Genčauskienė Jolanta Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Aukštasis neuniversitetinis
50. Kukaitis Mykolas Mokytojo padėjėjas Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesija
51. Kaminskienė Irma Mokytojo  padėjėja, auklėtojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis, profesija
52. Alaburda

Darius

Darbininkas Remonto darbų vykdymas Spec. vidurinis
53. Baužienė

Vyda

Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis
54. Stonkienė 

Silva

Direktoriaus pavaduotoja Ūkinės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis
55. Čepulienė Elvyra Specialistė Spec. vidurinis
56. Daukintienė Loreta Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis
57. Gedvilas

Petras

Darbininkas (elektrikas) Remonto darbų vykdymas, elektros instaliacijos priežiūra Spec. vidurinis
58. Irena

Galiulina

Kiemsargė Kiemo teritorijos tvarkymas 5 klasės
59. Grauslienė Loreta Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis
60. Greicienė Birutė Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis
61. Gritkuvienė Regina Sandėlininkė, pagalbinė darbininkė Maisto produktų ir minkšto inventoriaus priėmimas, sandėliavimas, išdavimas ir apskaita, patalpų valymas Spec. vidurinis
62. Jamantienė Irena Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis
63. Mėželienė

Ona

Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis
64. Mėželis

Linas

Darbininkas Remonto darbų vykdymas Spec. vidurinis
65. Michaliova Džiuljeta Skalbėja Skalbinių priežiūra 7 klasės
66. Milkerienė Teresė Valytoja Patalpų valymas Pagrindinis
67. Šlaistienė Genovaitė Valytoja Patalpų valymas Spec. vidurinis
68. Pagojienė

Nijolė

Virėja, pagalbinė darbininkė Maisto patiekalų gaminimas, patalpų valymas Spec. vidurinis
69. Pleikytė

Zita

Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis
70. Toleikienė

Rasa

Kiemsargė Kiemo teritorijos tvarkymas Spec. vidurinis
71. Viliūtė

Vaida

Raštinės administratorė Dokumentų valdymas, darbas su el. dokumentų valdymo sistemomis Aukštasis universitetinis
72. Rauktienė

Zita

Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis
73. Šalnienė

Angelė

Virėja, pagalbinė darbininkė Maisto patiekalų gaminimas, patalpų valymas Spec. vidurinis
74. Tarvydienė Diana Auklėtojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis
75. Milašienė

Zita

Auklėtojo padėjėja, valytoja Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas, patalpų valymas aukštasis universitetinis

 

 

Skip to content