Menu Close

Viešieji pirkimai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  “VERSMĖ” 2023 M. PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS       parsisiųsti PDF formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  “VERSMĖ” 2022 M. PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS       parsisiųsti PDF formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  “VERSMĖ” 2021 M. PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS       parsisiųsti PDF formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  “VERSMĖ” 2020 M. PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS       parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  “VERSMĖ” 2019 M. PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS       parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  “VERSMĖ” 2018 M. PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS       parsisiųsti PDF formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  “VERSMĖ” 2017 M. PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS       parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” direktoriaus 2021 m. birželio 18 d. patvirtintos  Mažos vertės mėsos produktų pirkimo, neskelbiamos apklausos būdu elektroninėmis priemonėmis per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (cvp is), sąlygos         parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2017 M. VASARIO MĖN.               parsisiųsti MC Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2017 M. SAUSIO MĖN.                  parsisiųsti MC Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “VERSMĖ” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, 2016 M. ATASKAITA                                                                                                                 Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2016 M.GRUODŽIO MĖN.              parsisiųsti MC Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2016 M. LAPKRIČIO MĖN.              parsisiųsti MC Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2016 M. SPALIO MĖN.                    parsisiųsti MC Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2016 M. RUGSĖJO MĖN.                parsisiųsti MC Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2016 M. RUGPJŪČIO MĖN.            parsisiųsti MC Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2016 M. LIEPOS MĖN.                     parsisiųsti MC Word formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2016 M. BIRŽELIO MĖN.                  parsisiųsti MC Word formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2016 M. GEGUŽĖS MĖN.                 parsisiųsti MC Word formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2016 M. BALANDŽIO MĖN.              parsisiųsti MC Word formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2016 M. KOVO MĖN.                        parsisiųsti MC Word formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2016 M. VASARIO MĖN.                   parsisiųsti MC Word formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2016 M. SAUSIO MĖN.                     parsisiųsti MC Word formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS, NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS, SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2015 M. GRUODŽIO MĖN.                parsisiųsti MC Word formatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content