Menu Close

Vaikų maitinimas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ ugdytinių maitinimo 15-os darbo dienų perspektyvinį valgiaraštį Parsisiųsti PDF formatu
Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ priešmokyklinio amžiaus vaikų padidintų porcijų ir nurodytų užkandžių valgiaraštis Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  sprendimas “Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 “Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo” pakeitimo (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023-12-21 sprendimas Nr. T2-354).  parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  sprendimas “Dėl  atlyginimo dydžio nustatymo už teikiamas  paslaugas vaikų priežiūros paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose” (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022-07-21 sprendimas Nr. T2-192).  Parsisiųsti PDF formatu

Nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašas      parsisiųsti PDF formatu

LR Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (2023-01-01–2026-08-31 aktuali redakcija)      Parsisiųsti PDF formatu

Vaikų maitinimo mokyklose (ikimokyklinėse įstaigose) draudžiamos maisto produktų grupės          Parsisiųsti PDF formatu

Informacija dėl pritaikyto maitinimo                      Parsisiųsti PDF formatu

Informacija apie programas „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose’’  Parsisiųsti PDF formatu

Draudžiamų darželiuose produktų sąrašas                   Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio “Versmė” maisto tiekėjų sąrašas 2024 m.  parsisiųsti PDF formatu

 

 

 

 

 

 

Skip to content