Menu Close

Vaikų maitinimas

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis 1–3 m. Parsisiųsti PDF formatu

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis 4–7 m. Parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  sprendimas “Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepo9s 22 d. sprendimo Nr. T2-172 “Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo” pakeitimo (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023-12-21 sprendimas Nr. T2-354).  parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  sprendimas “Dėl  atlyginimo dydžio nustatymo už teikiamas  paslaugas vaikų priežiūros paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose” (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022-07-21 sprendimas Nr. T2-192).  Parsisiųsti PDF formatu

Nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašas      parsisiųsti PDF formatu

LR Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 patvirtintas Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas (nuo 2021-11-01 aktuali redakcija)       Parsisiųsti PDF formatu

Vaikų maitinimo mokyklose (ikimokyklinėse įstaigose) draudžiamos maisto produktų grupės          Parsisiųsti PDF formatu

Informacija dėl pritaikyto maitinimo                      Parsisiųsti PDF formatu

Informacija apie programas „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose’’  Parsisiųsti PDF formatu

Draudžiamų darželiuose produktų sąrašas                   Parsisiųsti PDF formatu

 

 

 

 

 

 

Skip to content