Menu Close

Įstaigos istorija

Įstaiga įkurta 1988 m. Iki 1994 m. ji veikė kaip logopedinis lopšelis-darželis, kuris 1994 m. rugsėjį reorganizuotas į specialiąją mokyklą-darželį. Vykdant Klaipėdos miesto mokyklų tinklo pertvarką, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. tampa lopšelis-darželis „Versmė“.
 
Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo įstaiga kalbėjimo ir kalbos sutrikimą turintiems, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikams. Taip pat priimami vaikai, turintys sulėtėjusią raidą bei įvairiapusius raidos sutrikimus.
Lopšelyje-darželyje vaikai ugdomi nuo 2 iki 7 metų. Įgyvendinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams ugdymo turinys yra individualizuojamas.
 
Įstaigoje vaikai ugdomi lietuvių kalba, veikia 1 jaunesniojo ikimokyklinio, 5 ikimokyklinio ir 4 priešmokyklinio amžiaus grupės. Kiekvienoje grupėje dirba 1 logopedas ir 2 auklėtojai. Jiems talkina mokytojų padėjėjai, kurie globoja didelių ugdymosi poreikių turinčius vaikus, padeda suprasti ir atlikti užduotis, geriau jaustis laisvalaikiu.
 
Lopšelio-darželio pedagogai dalyvauja miesto, šalies ir tarptautiniuose projektuose, įvairiose vaikų darbų parodose bei konkursuose.
 
Įstaiga dirba penkias dienas per savaitę. Grupių darbo laikas nuo 7.30 val. iki 18.00 val.
 
Lopšelis-darželis „Versmės“ atlieka ir Vaikystės pedagogikos centro funkcijas – kryptingai kuria modernios, reformuotos pedagogikos modelius, kelia ikimokyklinių įstaigų pedagogų kvalifikaciją, skleidžia pozityviąją patirtį, konsultuoja tėvus ir pedagogus vaikų ugdymo klausimais. Taip pat teikiamos konsultacijos nelankančių ikimokyklinių įstaigų vaikų šeimoms, auginančioms specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus.  

 

Skip to content