Menu Close

Teisės aktai

1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  sprendimu patvirtintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022-07-21 sprendimas Nr. T2-191).

parsisiųsti Microsoft Word formatu

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

parsisiųsti Microsoft Word formatu

3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas naujas maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022-07-21  sprendimas Nr. T2-193).

parsisiųsti PDF formatu

4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  sprendimu patvirtintas priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-12-22 sprendimas Nr. T2-300).

parsisiųsti Microsoft Word formatu

5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  sprendimas “Dėl  atlyginimo dydžio nustatymo už teikiamas  paslaugas vaikų priežiūros paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose” (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022-07-21 sprendimas Nr. T2-192).

parsisiųsti PDF formatu

6. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  sprendimas “Dėl  atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo” (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-07-22 sprendimas Nr. T2-172).

parsisiųsti Microsoft Word formatu

7. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  sprendimas “Dėl  atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo” (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022-07-21 sprendimas Nr. T2-176).

parsisiųsti Microsoft Word formatu

8. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  sprendimas “Dėl  mokinių nemokamo maitinimo kainų Klaipėdos miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo” (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022-08-01 sprendimas Nr. T2-993).

parsisiųsti PDF formatu

Skip to content