Menu Close

Nuostatai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ NUOSTATAI Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA  (2022-01-01)  Parsisiųsti PDF formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PAKEITIMAS (2022-09-01) Parsisiųsti PDF formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PAKEITIMAS (2023-01-01) Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ MOKINIŲ MOKYMOSI NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS     Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ DARBO ORGANIZAVIMO, ESANT POTENCIALIAI UŽSIKRĖTIMO KORONAVIRUSU RIZIKAI, TAISYKLĖS          Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, KITŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ NETIESIOGINIAM DARBUI SU VAIKAIS SKIRTO LAIKO UŽIMTUMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO                                Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA
Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “VERSMĖ” IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS    Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “VERSMĖ” UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS    Parsisiųsti PDF formatu

 

 

 

 

 

Skip to content