Menu Close

Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOS TARYBA

Eil.  Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
 1. 
Petrikaitienė Lina
tarybos pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2.
Antanaitienė Edita
tarybos pavaduotoja, meninio ugdymo mokytoja
3.
Lidija Maciulevičienė
tarybos sekretorė, logopedė
4. Loreta Cesiulienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5. 
Jūratė Tribičienė
narė, mokytojo padėjėja
6.
Daukintienė Loreta
narė, auklėtojo padėjėja
7. Ona Mėželienė narė, auklėtojo padėjėja
8. Renata Rudenčenko tėvų atstovė
9. Julija Uldukienė tėvų atstovė
 
DARBO TARYBA
 
Eil. Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
1
Januškienė Egita
pirmininkė, judesio korekcijos specialistė
2. Daukintienė Roma narė, ukumikyklinio ugdymo mokytoja
3.
Žiogė Jurgita
narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
 
Eil. Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
1.
Martinkienė Vida
pirmininkė, direktorė
2. Cesiulienė Loreta neformaliojo švietimo (logopedinė ritmika) mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
3. Gaižutienė Edita logopedė ir specialioji pedagogė metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
4. Juknienė Irena priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė;
5. Maciulevičienė lidija  logopedė ir specialioji pedagogė metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė;
6.
Minelgienė Ieva
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
7. Petrikaitienė Lina priešmokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė, Mokytojų tarybos atstovė
 
METODINĖ TARYBA
 
Eil. Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
1.
Brigita Balčiauskaitė
pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2.
Irena Zaleckienė
sekretorė,  specialioji pedagogė
3.
Juknienė Irena
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4.
Šėgždienė Irena
neformaliojo švietimo mokytoja
5.
Gaižutienė Edita
logopedė
6. Zakarienė Loreta logopedė
7. Žvirzdinienė Aušra priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8. Cesiulienė Loreta neformaliojo švietimo mokytoja
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 
Eil. Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
1.
Brigita Balčiauskaitė
pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2.
Maciulevičienė Lidija
logopedė
3.
Januškienė Egita
judesio korekcijos mokytoja
4.
Pukinienė Lina
priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5.
Gaižutienė Edita
logopedė
6. Jonušienė Neringa tėvų atstovė
7. Aistė Nikoličė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 
INTERNETINIO PUSLAPIO ATNAUJINIMO GRUPĖ
 
Eil. Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
1.
Martinkienė Vida
grupės vadovė, direktorė
2.
Vaida Viliūtė
raštinės administratorė
3.
Brigita Balčiauskaitė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4.
Gaižutienė Edita
logopedė
5.
Kubilienė Inessa
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6.
Erika Gutauskienė
logopedė
 
Skip to content