Image Description

admin

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ VIRTUALI PARODA „LINKSMOSIOS KOJINAITĖS“

Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių darbelių paroda ,,Linksmosios kojinaitės“, skirta Tarptautinei Dauno sindromo dienai paminėti.       parsisiųsti PDF formatu

(Iniciatyvinė grupė: Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos Ramunė Šukienė, Jurgita Žiogė, Lina Petrikaitienė)

1 dalis https://read.bookcreator.com/cS3IpagcpYYYhRC17MQypDVq5Zn2/qg4sfMucRnGvKW8Dizk-0Q

2 dalis https://read.bookcreator.com/vmaaFHCF9uUOQp79S4GiRhhzzRP2/G3-jZ71kRk2b45zG2POkPQ 

3 dalis https://read.bookcreator.com/vmaaFHCF9uUOQp79S4GiRhhzzRP2/oquKPF8dSbGbEM4eU4qHww 

Dėl paramos darželiui skyrimo

MIELI TĖVELIAI,

Džiaugiamės, kad kasmet skirdami 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio,  Jūs padedate sukurti jaukesnes ir geresnes ugdymo sąlygas „Versmės“ vaikams.

Kviečiame ir šiais metais nelikti abejingais ir pervesti 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio dalį darželiui paremti.

 Prašome užpildyti prašymo formą (FR0512 4 versija) :

 1. Šią prašymo formą bei instrukcijas kaip pildyti, galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje paspaudus nuorodą (GPM dalis paramai – VMI)  arba įvedus (https://www.lt/cms/gpm-dalis-paramai)

 2. Mes pasiruošę padėti Jums užpildyti ir išsiųsti deklaracijas dėl 1,2 procentų skyrimo lopšelio-darželio „Versmė“ paramai (kreipkitės į raštinės administratorę Vaidą).

   Reikia žinoti tik įstaigos kodą – 190428845.                                      instrukcija parsisiųsti PDF word formatu

Dėmesio tėveliams

Tėvai, galvojantiems, kad vaikų ugdymas namuose yra kokybiškesnis už tą, kuris teikiamas mokykloje, suteikiama teisė vaiką mokyti namuose.

Primename, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020-05-20 nutarimas Nr. 504), vaikai gali būti ugdomi (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Tėvai pageidaujantys, kad pagal įsigaliojusią tvarką vaikas būtų ugdomas šeimoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., prašymą ir dokumentus turės pateikti nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.                            parsisiųsti PDF formatu

Dėl įstaigos darbo 2021 m. vasarą

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. ŠV1-38 patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio "Versmė" darbas vasaros mėnesiais 2021 m.:

Įstaiga vasarą dirbs – 2021-06-01–30 ir 2021-08-02–31 laikotarpiu.

Įstaiga vasarą nedirbs – 2021-07-01–30.

Informacija būsimųjų pirmokų tėveliams

Nuo šių metų kovo 3 d. 10.00 val. pradedama registracija į 1-ąją klasę.

Prašymai, mokytis   2021–2022 mokslo metais, pateikiami prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“.

Dėl grupės “Atžalynas” veiklos sustabdymo

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu lopšelyje-darželyje „Versmė“ ikimokyklinio ugdymo „Atžalyno“ grupėje nuo 2021 m. vasario 8 d. iki 2021 m. vasario 15 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.
Dėl to nurodytu laikotarpiu ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. 
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją. 

Dėl grupės “Pelėdžiukai” veiklos sustabdymo

Nuo 2021 m. sausio 14 d. iki sausio 25 d. (imtinai) stabdoma Klaipėdos lošelio-darželio „Versmė" grupės „Pelėdžiukai" veikla. Turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu – privalo izoliuotis nurodytu laikotarpiu.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-54            Parsisiųsti PDF formatu

Informacija tėveliams

Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos ikimokyklinio ugdymo skyriaus psichologai kviečia kreiptis ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančius tėčius, mamas, globėjus ar kt. susidūrus su: 

- Vaiko nerimu, baimėmis, įtampa, nemiga ar kt.;

- Klausimais, į kuriuos nerandate atsakymų;

- Emociniu nuovargiu atliekant tėčio, mamos pareigas;

- Vaiko elgesio, ugdymo, auklėjimo sunkumais.

Parsisiųsti PDF formatu

KARTU MES GALIME DAUGIAU !!!

 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus el.paštas: ikimokyklinisppt@gmail.com