Image Description

Klaipėdos lopšelis-darželis „Versmė“

Rekomendacija

Norime atkreipti visų tėvelių dėmesį į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo 2.2.9.1. punktą, kuriame teigiama:

„2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.“

Prašome visų įvertinti savo galimybes dėl vaikų priežiūros namuose ir, jei jos leidžia, nevesti vaikų į darželį. Tikimės, kad kuo mažesnis kontaktų skaičius padės užtikrinti saugesnę aplinką įstaigoje, mažesnę grėsmę dėl COVID-19 infekcijos plitimo.

Švietimo pagalbos ir neformaliojo ugdymo  specialistai šiuo laikotarpiu įstaigoje specialistai pavaduoja sergančius darbuotojus, padeda užtikrinti ugdymo proceso vykdymą grupėse, todėl šie užsiėmimai vyks nereguliariai, pagal atskirus grafikus.

Vyriausybės nutarimas įsigalioja 2020 m. gruodžio 9 d. (pridedame).

Dėl grupės veiklos sustabdymo grupėje “Žvaigždutės”

Klaipėdos miesto administracijos direktoriaus 2020-11-30 įsakymas Nr. AD1-1367            parsisiųsti PDF formatu

Nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki gruodžio 4 d. (imtinai) stabdoma Klaipėdos lošelio-darželio „Versmė" grupės „Žvaigždutės" veikla. Turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu – privalo izoliuotis nurodytu laikotarpiu.

Dėl grupės „Saulutės” veiklos sustabdymo

Klaipėdos miesto administracijos direktoriaus 2020-11-24 įsakymas Nr. AD1-1334            parsisiųsti PDF formatu

Nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki lapkričio 29 d. (imtinai) stabdoma Klaipėdos lošelio-darželio „Versmė" grupės „Saulutės" veikla. Turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu – privalo izoliuotis nurodytu laikotarpiu.

Nemokamos psichologinės gerovės stiprinimo paslaugos

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasis klaipėdiečių psichologinės gerovės stiprinimu bei gyventojų streso valdymo įgūdžių ugdymu klaipėdiečiams siūlo šias nemokamas psichologinės gerovės stiprinimo paslaugas:

 

• Individualias psichologines konsultacijos (asmeniui iki 4 konsultacijų);

• Streso valdymo praktinius užsiėmimus;

• Emocijų atpažinimo ir išraiškų, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus.

 

Paslaugos teikiamos gyvai ir nuotoliniu būdu (priklausomai nuo visuotinės su COVID-19 susijusios situacijos).

Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams nuo 11 metų bei suaugusiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.

Registracija į individualias psichologines konsultacijas ir išsami informacija apie kitas veiklas suteikiama mob. telefonu (8 640) 93348 ir (8 46) 311423. Su veikla susijusias naujienas taip pat kviečiame sekti tinklapyje www.sveikatosbiuras.lt.

Nemokamas maitinimas jauniausiems mokiniams

Nuo šių metų rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai, nepaisant to, kokios yra šeimos pajamos, turi teisę ugdymo įstaigose gauti nemokamus pietus. Prašymus dėl nemokamų pietų reikia pateikti iki rugpjūčio 25 d.  Priešmokyklinukų ir pirmokų tėvai bei globėjai, norintys, kad jų vaikai (globotiniai) gautų nemokamus pietus, jau gali teikti prašymus gauti šią paramą.

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, vienas iš vaiko tėvų, globėjų (rūpintojų) ar pats pilnametis mokinys turi kreiptis ir pateikti visus reikiamus dokumentus iki rugpjūčio 25 d. 

parsisiųsti PDF formatu

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo būtinų organizavimo sąlygų

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrpo – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimas Nr. V-1116 "Dėl  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo būtinų organizavimo sąlygų"                               parsisiųsti PDF formatu

Informacija tėvams dėl laikinųjų darželio tvarkos pakeitimų 2020 m. gegužės 18–29 dienomis             parsisiųsti PDF formatu

Patvirtinimas apie vaiko sveikatos būklę           parsisiųsti PDF formatu